AVCauktion

Handelsebetingelser

AVCauktion
Farrevej 24, Voldby
8450 Hammel
Telefon: 86 987089 mellem 10.00 16.00 hverdage
Mail: info@AVCnet.dk

CVR nr.: 12933835
AVCauktion ejes af Frits Skov ( Aktiveret 1998 )

Betingelser for salg gennem AVCauktion.dk

 1. Deltagelse i budgivning kræver registrering som bruger på AVCauktion.dk.
  De registrerede data anvendes ved udstedelse af faktura til højestbydende.
 2. Bud gives på AVCauktion.dk inden det sluttidspunkt, som er oplyst for hver enkelt auktion.
  Aftalen om køb indgås mellem indsætter og højestbydende. Krav som følge af mangler skal derfor rettes
  mod indsætter.
  AVCberegner 8% ved salg gennem billeder/mail og afhentning ved sælger.
  AVC beregner 15% som fratrækkes salgsprisen, som lagersalg eller udstillingssalg
 3. Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne (typisk brugte varer), beregnes der kun moms af salærer og gebyrer.
 4. Ved varer, der sælges efter de almindelige moms-regler (typisk nye varer), vil der blive beregnet moms af budsum, salærer og gebyrer.
 5. Sælger er ansvarlig for at give korrekte oplysninger.
 6. MOMS REGLER FRA SKAT For virksomheder i EU-lande uden for Denmark opkræves DANSK MOMS på
  køb af alle varer.
 7. Momsen refunderes hvis: Virksomheden kan oplyse et gyldigt udenlandsk momsnummer og
  dokumentere at varerne er transporteret til et andet EU-land.
  Gyldig dokumentation for refundering af moms, modtages i form af transportfaktura, fragtbrev eller
  erklæring fra speditør.
  Hvis køber selv står for transporten til et andet EU-land, skal dokumentationen fremlægges.
 8. Køber skal selv forestå afhentning, afmontering/nedtagning i henhold til AVCauktions anvisninger.
 9. Udleveringstidspunktet er alle torsdage efter aftale 20 713400  , med mindre andet er oplyst på
  auktionen.
  Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet, og der ikke er aftalt senere
  afhentning, opkræves et min. gebyr på 500,00 kr. til plads leje, håndtering af varer, m.m. pr. måned.
  Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive kørt til genbrug for købers regning.
 10. Køber har det fulde ansvar for, at købt materiel opfylder lovmæssige krav forinden ibrugtagning.
  Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m.
  fra de respektive rettighedshavere.
 11. For at kunne deltage i auktionerne på AVCauktion, må du registrere dig som bruger.
  Når du registrerer dig, accepterer du samtidig AVCauktions handelsbetingelser.
 12. AVCauktion har intet ansvar og er ikke part i eventuelle uenigheder
  mellem købere og sælgere på sitet.
 13. Varekvaliteten – Alle kan købe og sælge varer på sitet, så længe de er registrede brugere.
  AVCauktion kan ikke garantere for varernes ægthed og/eller kvalitet.
  AVCauktion er ikke ansvarlig for hverken købernes eller sælgernes handlinger før,
  under eller efter auktionerne.
 14. Det er ikke tilladt at reklamere for andre salgssteder med mindre det er dit eget
  og at det ikke er en auktionsside.
 15. Købeloven gælder på AVCauktion og det betyder at De som køber har 14 dages fortrydelsesret
  på varer købt på AVCauktion.
  Ved afhentning af varen på AVClager/udstilling kan varen ikke fortrydes efter betaling.
 16. Auktioner, som lukkes af sælger før tid – og som har et vindende bud –
  skal betale succesgebyr, som om at varen var blevet solgt og afsluttet på normal vis.
 17. AVCgruppen har tegnet forsikring for varer der opbevares under aktionen –
  Ekstra varelager hvor AVCgruppen anvendes som udlevering, forsikres af varens ejeren.
 18. Sikring mod stjålne varer:
  Sælger skal dokumenteres med CVR/CPR nr/Navn/adresse/Telf. / Mail evt sygesikringsbevis.